De brouwerij

Onze verbintenissen vandaag voor de toekomst van morgen.

Naast de kwaliteit van onze bieren, is ook het welzijn van onze medewerkers en klanten altijd al een topprioriteit geweest.

Deze bezorgdheid komt ook tot uiting in het algemene beleid van ons familiebedrijf. Hierin staan diversiteit en verstandige consumptiepatronen voorop.

”Ons engagement is niet nieuw. Al jarenlang streven we er iedere dag opnieuw naar om kwaliteitsbieren te leveren, rekening houdend met onze maatschappelijke en ecologische impact op lange termijn.”

Céline Lefebvre

 Onze ecologische impact verminderen

Station d'épuration

WATER

Water is een kostbare hulpbron die de kwaliteit van onze bieren mee bepaalt. We maken ook gebruik van water in alle fases van het brouwproces. Het vormt dan ook een onontbeerlijke grondstof voor onze activiteiten.

Maar water is ook een uitputbare hulpbron. Om het gebruik ervan de verminderen, te valoriseren en zo doeltreffend mogelijk aan te wenden, hebben we een hele reeks maatregelen genomen.

Sinds 2015 beschikken we over een eigen zuiveringsstation. In 2021 hebben we binnen onze brouwerij een werkgroep opgezet die moest nagaan hoe we ons waterverbruik drastisch konden verminderen en hoe we onze medewerkers konden bewust maken van dit thema. Door de vele acties deze we hebben doorgevoerd, zijn we in 2022 erin geslaagd om ons waterverbruik in vergelijking met het jaar daarvoor met 15% terug te dringen. Voor 2024 streven we dezelfde doestelling na en willen we ons waterverbruik opnieuw met 15% verminderen ten opzichte van 2023.

ENERGIE

Door de plaatsing van meer dan 500 zonnepanelen in 2022, kunnen we onze brouwerij voor 15% van eigen elektriciteit voorzien. 

Een interne werkgroep onderzoekt hoe we elektriciteit en gas kunnen valoriseren en hoe we zoveel mogelijk mensen binnen ons bedrijf kunnen meekrijgen om deze middelen efficiënt te gebruiken.

We streven vooral naar een verdere vermindering van onze CO2-uitstoot, en grotere gebruikmaking van hernieuwbare energie binnen onze productieactiviteiten en een hogere energie-efficiëntie.

Panneaux photovoltaïques situés sur les toits de la Brasserie Lefebvre
Panneaux solaires

AFVAL

Het afval dat door een brouwerij wordt geproduceerd, is voornamelijk afkomstig van het brouwproces. Organisch afval – het zogenaamde ‘draft’ – dat afkomstig is van het gebruik van grondstoffen zoals gerst, tarwe, gist en hop … worden opgewaardeerd tot veevoeder en opgehaald door de plaatselijke boeren.

We hebben een eigen leeggoedafdeling waar wij sterk inzetten op 100% herbruikbare verpakkingen. Al ons flessen zijn 100% recycleerbaar en herbruikbaar. Ook onze secundaire verpakkingen – dat zijn de kartons en de plastic kratten – kunnen worden gerecycleerd of herbruikt.

We hebben binnen onze brouwerij een werkgroep opgezet die zich toelegt op de herwaardering van ons bedrijfsafval en de goede praktijken met betrekking tot recyclage. We doen er ook alles aan om geen plastic te gebruiken in de verschillende soorten verpakkingen die we gebruiken voor geschenkkoffers, enz.

Het beste afval is afval dat niet bestaat. In iedere productiefase voeren we ook stikte kwaliteitscontroles uit die ervoor moeten zorgen dat er niets verloren gaat om redenen van niet-kwaliteit.  Binnen datzelfde streven, hebben we een werkgroep opgericht die moet nagaan hoe we tijdens ons productieproces zo weinig mogelijk afval genereren.

MOBILITEIT

Zachte mobiliteit is een van onze speerpunten. Door telewerken zoveel mogelijk te bevorderen en mogelijkheden te onderzoeken die een alternatief kunnen bieden voor voertuigen met verbrandingsmotoren voor het woon-werkverkeer van onze medewerkers, willen we al onze personeelsleden ertoe aanzetten om hun verplaatsingsgedrag aan te passen.

Voor 2024 hebben we ons tot doel gesteld om de verplaatsingen tussen onze twee opslagsites te verminderen en al onze activiteiten te centraliseren op onze site in Quenast.

De werkgroep die we hiervoor hebben opgezet, houdt zich heel specifiek bezig met de aanleg van de infrastructuur die noodzakelijk is voor al deze verschillende soorten mobiliteit, zoals laadpalen voor elektrische voertuigen, fietsstallingen, …

 

Voiture électrique

Beheersing van de toeleveringsketens en lokale partnerschappen

Samen met onze partners, doen we er alles aan om de kwaliteit van onze producten te verzekeren. Door in alle transparantie met elkaar te communiceren, kunnen we de handen in elkaar slaan om de grondstoffen de we gebruiken zo goed mogelijk te valoriseren.

Naar een duurzame landbouw en een korte keten …

Wij hechten veel belang aan de herkomst van onze grondstoffen. Bij de ontwikkeling van ons UNPLUGGED biergamma die de intrede markeerde van de zesde generatie in de brouwerij, hebben we beslist om onze toeleveringsketen te herbekijken.

”Er boden zich nieuwe pistes aan. We wilden een stap verder zetten in het herlokaliseringsproces van onze grondstoffen. We hebben ons eerst toegelegd op de toeleveringsketen van gerst en korianderzaadjes, en daarna op die van honing”. 

Paul Lefebvre

Cultivae

Vandaag halen we een deel van onze grondstoffen bij de coöperatieve Cultivae.

Dit is een vereniging van boeren die produceren volgens het model van regeneratieve landbouw. Dit is een duurzame vorm van landbouw waarbij bodemherstel centraal staat, de behandeling van gewassen tot een minimum wordt beperkt en tot 2 ton koolstof per bebouwde hectare kan worden opgeslagen. Voor we dit volledig Belgische en lokale partnerschap hebben opgezet, kwam onze gerst uit heel België en Noord-Frankrijk. Onze tarwe hebben we altijd al gehaald bij plaatselijke landbouwbedrijven.

Ook de toelevering van honing en korianderzaadjes is een voorbeeld van de manier waarop we herlokalisering doorvoeren. De korianderzaadjes, die we nu aankopen bij een ander lid van Cultivae, zijn het resultaat van de bestuiving van de korianderbloem door de bijen van Beelgium. Ook een deel van een de honing die we gebruiken in de productie van Barbãr, een van onze succesbieren, wordt geproduceerd door de bijen van Beelgium. 

”Een voorbeeld van circulaire economie dat we willen verderzetten en uitbreiden naar zoveel mogelijk grondstoffen”.

Paul Lefebvre

Al deze acties zijn het resultaat van de voortdurende en vrijwillige inspanningen die we al jarenlang aan de dag leggen.  

Beelgium

We willen aan uw zijde staan bij de viering van uw mooiste feesten.

Barbãr Volley

We steunen ook van heel dichtbij de lokale sport- en cultuurverenigingen. Het hele jaar door sponsoren we verscheidene lokale evenementen, zoals concerten, markten, … Daarnaast kunnen ook verschillende sportclubs uit de streek op onze steun rekenen, net zoals culturele organisaties bij het houden van vernissages en tentoonstellingen.

De duurzaamheidsuitdaging die we moeten aangaan, heeft ook betrekking op de vele aspecten van maatschappelijke en ecologische verantwoordelijkheid waaraan geen enkele onderneming momenteel voorbij kan gaan. Wij ontwikkelen een milieubeleid dat gebaseerd is op het bestrijden van (energie)verliezen, de kwantificering van onze koolstofbalans, ecodesign, circulariteit en de productie/het verbruik van groene stroom. We trekken volop de kaart van transparante communicatie binnen ons bedrijf, volgen ons medewerkers van dichtbij op en valoriseren opleidingen die verband houden met ons vakmanschap.

Deze uitdagingen zetten ons ertoe aan om onszelf en onze manier van handelen voortdurend in vraag te stellen in een constant veranderende wereld. Deze transitie is mogelijk dankzij de inzet van alle betrokken actoren binnen en buiten onze familiebrouwerij. De landbouwers en bijenhouders met wie we samenwerken, onze medewerkers, partners en klanten zijn altijd al een waardevolle inspiratiebron geweest om ons vakmanschap steeds verder te ontwikkelen.