Brasserie Lefebvre

Privacybeleid

Dit “Privacybeleid” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door Brasserie Lefebvre sa, met maatschappelijke zetel te Chemin du Croly 54, 1430 Rebecq, België, ingeschreven onder ondernemingsnummer 0427.734.366, (hierna:  “Brasserie Lefebvre”).

Lees dit privacybeleid aandachtig. Het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door uw persoonsgegevens op onze website https://www.brasserielefebvre.be/ te verstrekken, ons te contacteren per e-mail/telefoon of een vraag/klacht in te dienen, verklaart u dat u dit privacybeleid heeft gelezen.

Artikel 1 – Welke persoonsgegevens verwerken wij?

1.1. Brasserie Lefebvre verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van haar activiteiten. Dit betreft:

  • Categorie 1, op basis van cookies: uw IP-adres en details van uw bezoek aan onze website en uw surfgedrag, uw herkomst, uw zoektermen;
  • Categorie 2, bij inschrijving of via een van de formulieren op onze website: uw naam en voornaam, eventueel de naam van uw bedrijf en uw btw-nummer, uw contactgegevens, uw e-mail en alle andere informatie die u ons verstrekt in het vrije tekstveld;
  • Categorie 3, als u ons belt of een e-mail stuurt:   telefoonnummer en/of uw e-mailadres, evenals de gegevens die u zelf verstrekt;
  • Categorie 4 bij inschrijving voor onze nieuwsbrief: uw e-mailadres;
  • Categorie 5 ij een bestelling in onze shop: uw naam en voornaam, eventueel de naam van uw bedrijf en uw btw-nummer, uw contactgegevens en uw e-mail.

1.2. Brasserie Lefebvre kan uw persoonsgegevens op verschillende manieren verzamelen:

  • Door uw inschrijving en gebruik van de website;
  • Onze website gebruikt cookies en vergelijkbare technieken om bepaalde persoonsgegevens te verzamelen. Voor meer informatie over het gebruik van cookies, zie artikel 7.

Artikel 2 – Voor welke doeleinden gebruiken we uw persoonsgegevens?

Algemene doeleinden:

Brasserie Lefebvre zal uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor:

  • Categorie 1: Het beheer en de verbetering van onze website en de opname van persoonsgegevens in anonieme statistieken, met als rechtsgrond uw uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming bij uw eerste bezoek aan onze website voor marketing- en statistische doeleinden.
  • Categorie 2 en 3: Het beantwoorden van vragen en informatieverzoeken, met de uitvoering van de dienst die u heeft verzocht als rechtsgrond;
  • Categorie 2, 3 en 4: Direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties door Brasserie Lefebvre zelf, waarbij de rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang is met betrekking tot bestaande klanten of uw uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming als u nog geen klant bent bij Brasserie Lefebvre. U kunt op elk moment aangeven dat u onze nieuwsbrieven niet langer wenst te ontvangen door gebruik te maken van de afmeldoptie in onze nieuwsbrieven of door ons rechtstreeks per e-mail of telefoon te contacteren;
  • Categorie 5: De levering en facturatie van de producten die u heeft besteld of de diensten die u heeft verzocht, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die u heeft gevraagd en waarvoor de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is omdat dit wettelijk vereist is of omdat Brasserie Lefebvre een gerechtvaardigd belang heeft.

Artikel 3 – Op welke wijze we uw gegevens delen met derden

Als we onze activiteiten ooit stopzetten of ons bedrijf overdragen aan iemand anders, bijvoorbeeld bij een faillissement of verkoop van ons bedrijf, kan dit met zich meebrengen dat uw persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven die onze hele onderneming of een deel ervan overnemen. Waar mogelijk zal Brasserie Lefebvre u altijd vooraf informeren, maar u begrijpt dat dit niet in alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar kan zijn.

In zeldzame gevallen kunnen we verplicht zijn persoonsgegevens mee te delen op grond van een gerechtelijk bevel of met het oog op de naleving van een andere verplichte wet- of regelgeving. Waar mogelijk zullen we trachten u vooraf te informeren, tenzij we dat om juridische redenen niet kunnen doen.

We kunnen uw gegevens delen met derden op wiens diensten we een beroep doen in het kader van uw bestelproces en uw bestelling. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven en verwerkt door software- en cloudleveranciers, financiële partners, logistieke partners of andere derden die een belangrijke partij zijn of een rol spelen in uw bestelling. De actuele lijst kan op eenvoudig verzoek per e-mail worden verkregen. Bij elke doorgifte aan een derde zorgen we voor de passende beveiligingsmaatregelen met betrekking tot uw persoonsgegevens, inclusief – indien nodig – het sluiten van verwerkingsovereenkomsten .

We proberen altijd maximaal gebruik te maken van Europese leveranciers en uw gegevens zoveel mogelijk in Europa te bewaren. Als we een beroep moeten doen op niet-Europese derden, waken we erover dat uw gegevens buiten de Europese Unie net zo beveiligd worden als hier. Dus wanneer dat nodig blijkt, sluiten we standaardcontractbepalingen met deze partners en bieden we extra garanties.

Momenteel kunnen uw persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt door: Google Analytics, WordPress en Mailchimp.

Artikel 4 – Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens zolang ze nodig zijn voor de doeleinden van alle verwerkingen. 

  • Klantenprofiel: als u gedurende 3 jaar geen bestelling plaatst, verwijderen we uw klantenprofiel.
  • Facturatiegegevens: om wettelijke redenen moeten we uw facturatiegegevens ten minste 10 jaar bewaren vanaf het kalenderjaar volgend op de laatste factuurdatum.
  • Nieuwsbrieven: als u een bestaande klant bent, bewaren we uw nieuwsbriefgegevens 3 jaar na uw laatste bestelling. Als u geen bestaande klant bent en u heeft toestemming gegeven voor de nieuwsbrieven, dan bewaren we uw gegevens totdat u uw toestemming intrekt. 

Artikel 5 – Uw rechten

U heeft het recht om op elk moment kosteloos informatie op te vragen over uw persoonsgegevens en over het gebruik dat wij ervan maken, of om een kopie ervan te verzoeken. U heeft ook het recht om correctie of (in bepaalde gevallen) verwijdering van uw gegevens te vragen. U kunt ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken in een aantal gevallen die zijn opgesomd in de AVG. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u ernstige en legitieme redenen heeft die zwaarder wegen dan onze noodzaak om uw gegevens te verwerken, of om eerder gegeven toestemming in te trekken. U heeft ook het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing, zelfs zonder opgaaf van reden. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of deze te laten doorgeven aan een andere dienstverlener naar keuze.

U kunt uw rechten uitoefenen via een e-mail communication@brasserielefebvre.beper post naar het adres Chemin du Croly 54, 1430 Rebecq of via het contactformulier op onze website. 

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit als blijkt dat we niet passend hebben gereageerd op een verzoek dat is gebaseerd op een van de bovengenoemde rechten binnen 30 dagen:

GBA/APD

Persstraat 35

1000 Brussel

Tel: +32 (0)2 274 48 00

contact@apd-gba.be.

Indien nodig kunt u ook een vordering instellen bij de burgerlijke rechtbank om schadevergoeding te eisen.

Artikel 6 – Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

We hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen. Brasserie Lefebvre kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het onjuiste of onrechtmatige gebruik van persoonsgegevens door een derde.

Artikel 7 – Cookies

Onze website gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en stelt ons ook in staat onze website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen we alleen strikt noodzakelijke cookies voor de goede werking van onze website. Voor alle andere cookies vragen we eerst uw toestemming.

De volgende lijst met cookies geeft u een overzicht van de cookies die door onze website worden gebruikt.

Cookieslijst

Een cookie is een klein tekstbestand met gegevens die een website (wanneer een gebruiker deze bezoekt) op uw apparaat wil opslaan om informatie over u bij te houden, zoals uw taalvoorkeur of inloggegevens. Deze cookies worden door ons bepaald en worden “interne cookies” genoemd. We gebruiken ook “externe cookies”: cookies van een ander internetdomein dan waar u zich bevindt. We gebruiken cookies en andere volgtechnologieën voor de volgende doeleinden:

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk voor de werking van onze website en kunnen daarom niet worden uitgeschakeld. U kunt uw browser zo instellen dat deze cookies worden geblokkeerd of dat u er een melding over krijgt, maar sommige delen van onze website zullen dan niet werken.

Naam Oorsprong Functie Bewaartermijn
cookieyes-consent CookieYes CookieYes installeert dit cookie om de voorkeuren van gebruikers met betrekking tot toestemming te onthouden, zodat deze voorkeuren worden gerespecteerd bij latere bezoeken aan deze site. Er wordt geen persoonlijke informatie van de sitebezoekers mee verzameld, noch bewaard. 1 jaar
_GRECAPTCHA Google De dienst Google Recaptcha- stelt deze cookie in om robots te identificeren zodat de website beschermd wordt tegen kwaadaardige spamaanvallen. 5 maanden 27 dagen
Prestatie- of analytische cookies

Deze cookies stellen ons in staat om bezoekers hun locaties te tellen om  de prestaties van onze website te analyseren en te verbeteren. Ze helpen ons te begrijpen welke pagina’s het meest en minst populair zijn en hoe bezoekers navigeren op de site. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt samengevoegd en is dus anoniem. Als u geen toestemming geeft voor deze cookies, weten we niet welke pagina’s op onze website werden bezocht, en door wie en wanneer dat is gebeurd. We kunnen onze website en onze aanbiedingen dan ook niet optimaliseren ten gunste van onze klanten.

Naam Oorsprong Functie Bewaartermijn
_ga Google Analytics

Google Analytics gebruikt dit cookie om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen en om het gebruik van de site te volgen voor de analyse van het websiterapport. Het cookie slaat informatie anoniem op en wijst een willekeurig gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te herkennen.

1 jaar 1 maand 4 dagen
_gid Google Analytics

Google Analytics gebruikt dit cookie om informatie op te slaan over de wijze waarop bezoekers een website gebruiken en om een analyserapport van de prestaties van de website op te maken. De verzamelde gegevens omvatten het aantal bezoekers, hun locatie en de pagina’s die ze anoniem bezoeken.

1 dag
_gat Google Analytics

Google Universal Analytics gebruikt dit cookie om het aantal verzoeken en dus de gegevensverzameling op drukbezochte sites te beperken.

1 minuut
Functionele cookies

Deze cookies zorgen voor het functioneren van extra functies en persoonlijke instellingen op onze website, zoals taalkeuze of videobeelden. Ze kunnen door ons of door technische partners van derden worden ingesteld. Als u geen toestemming geeft voor deze cookies, is het mogelijk dat sommige delen van onze website niet correct zullen werken.

Naam Oorsprong Functie Bewaartermijn
wp-wpml_current_language WPML De meertalige plug-in van WordPress gebruikt dit cookie om de huidige taal en de taalinstellingen op te slaan. Sessie
  Marketingcookies

  Wij kunnen deze cookies zelf op onze website plaatsen, maar dit kan ook gebeuren door externe partners en adverteerders. Deze cookies stellen een profiel van uw interesses samen en tonen u relevante advertenties op andere websites. Als u geen toestemming geeft voor deze cookies, zult u minder gepersonaliseerde advertenties zien.

  Naam Oorsprong Functie Bewaartermijn

  Heeft u gemerkt dat er andere cookies op onze website worden geplaatst?  Dat is uiteraard niet de bedoeling. Informeer ons zo snel mogelijk zodat we de nodige wijzigingen kunnen aanbrengen.

  We geven u zoveel mogelijk informatie over cookies die door derden worden geplaatst, maar het kan gebeuren dat we niet over deze informatie beschikken. Als u hier meer over wilt weten, kunt u de privacyverklaringen van die derden op hun respectievelijke websites raadplegen. Houd er rekening mee dat we de inhoud van deze verklaringen of de cookies die door deze derden worden geplaatst, niet controleren.

  Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd onze cookies te aanvaarden. U kunt uw keuzes daarna op elk moment beheren.

  Als u andere vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via e-mail op communication@brasserielefebvre.be, per post op Chemin du Croly 54, 1430 Rebecq of via het contactformulier op onze website.

  U vindt ook meer informatie over cookies op de volgende website: http://www.allaboutcookies.org/

  Voor meer informatie over online direct marketing en online privacy, bezoek de website  http://www.youronlinechoices.eu/.